Tag Archives: Hip Hop Gurindam 12

Hip Hop Gurindam 12

Dengan bapa jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Cahari olehmu akan sahabat, yang boleh dijadikan obat. Cahari olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setia kawan. *Gurindam Raja Ali Haji Apa kabarnya Gurindam? Apakah sahabat masih terus belajar bergurindam ria setelah perhelatan Gurindam Muharram dalam rangka menyambut […]