Wetengku enekkgg.,…

Ana-ana baen kyeh bocah polahe, ora nang ndi2, ana bae sing go digawe reyang. Sing jelastah, asli kye mung nang duniane mba maya tok, nek asline tah ora lah ya. Aja kosih lah nek nang dunia beneran koh kaya kui, pada mutung2an karo kanca sedulur. Nek istilahe nang dunia sinetron kaya Kamila or Taxi jarene ana tulisan kaya kiye “Cerita ini hanya fiktif belaka, jika ada kesamaan nama, tempat dan sebagainya itu hanya kebetulan semata”…qkqkqkqkkq. Ya mung go glewehan tok lah, go nambah akrab karo batur sedulur. Wong asline ge ya sing pada nglakoni ge pada guyu kosi enek wetenge koh.  Dadi, nek misale ana pihak2 liyane koh kayong ngrasa beda cara nilene, ya mohon dimaklumi bae, siki ws tek tidohna sing sebenere, mung go glewehan tok, akting tok, lagi pada caper ning ngarepe mertua.

Tapi ya seneng juga bisa ana bocah2 kaya kui, duwe kanca kaya kui ya bersukur, bisa go ngilangna stress…. 🙂 Sapa maning sing dikamsud ding nyong kui seliyane sing arane Agil. Jan polahe kye bocah emang ora ana mandege, ana bae sing bisa diomong. Padahal siki ceritane lagi diwadehi ding bocah2 g’netyx, alesane tah mbuh kenang apa, pokoke intine lagi diwadehi.

Tapi ya sing arane bocah kye emang ora duwe isin, dicueki naha ya tetep bae melu2 nimbrung. Sok-sokan golet parhatian, jan-jane tah ya pengen jaluk maaf maring sing lagi madehi maring deweke. Segala cara dilakoni ben bisa batiran maning karo bocah2 gnetyx, ana laporan maring ka ida lah, ka yogi, bu upi lan liya-liyane. Eh, ndilalahi ka ida malah melu2 wadeh maring agil. Wislah kayong nelangsani nemen siki nasibe agil, duwe batir kaya ora duwe batir. Sing asline tah andon gawe wetenge nyong dewek eneke ora ketulungan.

Kaya kedadiyan mau esuk, mbuka fb koh ujug2 digawe wetenge enek gara2 tingkah polahe agil. Ceritane lagi dikon jaluk maaf maring si yus nek arep dianggep dadi adine maning. Mbok nyong maca surate kosi guyu ngekel nyekeli weteng, tapi ora karo nggebuk-gebuk meja kaya bocah kae…. qkqkqkqk.

Isi surate kyeh sing gawe lara weteng….

Dear ka’yus divila kedamaian, 

Assalamu alaiku wr wb

dg dtang’y tulisan ini,aq ingin memnta maaf kpd ka’yus atas skap aq 2mnggu yg lalu,aq tau mungkin wkt itu mksd ka’yus becanda tpi aq trlalu serius menanggapi’y,shg membuat hub qta jdi miskom slama hmpr 2mnggu ini,aq harap kaka mau memaafkan kekhilaf’anq ini dan dpt menjlin keakraban spt dulu lagi,amiiin.
Wassalamu alaikum wr wb

Hormat saya,

Agil Rindono

Eror lah pokoke, puas kown si yus urung nrima maafe, urung bisa dianggep adi maning ding si yus…qkqkqkkq

Nek misale ana audisi nglawak nang fb tah deyan bisa menang yah, kelakon deyan kang agil dadi artis, artis lawak… hahahah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: